Premi 2022

Cuidem l’educació

El premi d’enguany premia un projecte educatiu per a la seva trajectòria o iniciativa educativa (escoles, instituts, centres de lleure i esplais), que comparteixin els valors del director fundador de l’ARA, Carles Capdevila: la inclusió, l’empatia, la solidaritat i la valentia. Descarrega les bases de convocatòria (PDF 300Kb).

El jurat concedirà un únic premi dotat amb 15.000 €.
Els projectes els ha de presentar una institució educativa, ja sigui una escola, un institut, un centre de lleure o un esplai.
El projecte ha de tenir:
- Vocació de servei públic, ha de revertir en la societat i ha de ser replicable.
- Ha de tenir garantida viabilitat i continuïtat en el temps.
- Ha de comptar amb avals professionals.
- Ha de prioritzar el treball en xarxa, ha d’estar arrelat a la comunitat.
- Ha de ser viable econòmicament.
- El seu impacte ha de poder avaluar-se

Els projectes presentats en la convocatòria Premi Carles Capdevila per a la iniciativa o trajectòria educativa 2022 han de ser inèdits i no s’han d’haver presentat ni es poden presentar en cap altre procés de selecció o premi.

Els projectes presentats han de deixar constància de si estan rebent ajudes d’altres entitats. S’exigeix total transparència respecte de finançament públic o privat.

S’obrirà un formulari en aquesta web per acceptar propostes dels lectors de l’ARA.
Tots els participants hauran d’omplir el formulari amb una veu descripció del projecte.
La proclamació del guanyador es farà en un acte públic el mes d'octubre, en una data que encara s’ha de determinar.
Cada persona sol·licitant només pot presentar un projecte a aquesta convocatòria.


Es triaran cinc propostes dels lectors i cinc propostes del jurat, que seran les deu finalistes.
El 7 de novembre es fallarà el premi.
L’entrega serà en el marc de la festa del dotzè aniversari de l’ARA al Palau de la Música Catalana el proper 23 de novembre del 2022.Una vegada acabat el termini de presentació dels projectes s’avaluaran totes les propostes enviades per determinar-ne la qualitat, tenint en compte els criteris de valoració següents:
Criteri Definició Punts
Innovació

Una proposta és innovadora si resol un problema d’una manera nova i creativa..

3
Impacte

Impacte de l’acció directa sobre la persona i la població.

3
Viabilitat i sostenibilitat econòmica

Un projecte és sostenible si els seus objectius i impactes positius poden perdurar en el temps. El premi ha de servir per engegar el projecte o bé una fase d’un projecte.

2
Parteneriat

Coordinació entre dues entitats diferents.

2
Total 10

El comitè organitzador, format per membres del diari ARA, és l’últim responsable del bon desenvolupament de la convocatòria.

El comitè organitzador del premi es reserva el dret d’aplicar qualsevol canvi en aquestes bases que ajudi a millorar la consecució dels objectius del programa.

El comitè organitzador del premi es reserva el dret de modificar, ampliar, reduir, suspendre o cancel·lar la convocatòria sense previ avís per qualsevol raó no imputable a l’organització, sobretot per causa de força major.

El comitè organitzador del premi es reserva el dret d’anul·lar o de cancel·lar la totalitat o una part del concurs en cas de detectar frau o incompliment de les normes. En aquest cas es reserva el dret de no concedir el premi als participants fraudulents. Una acció fraudulenta desqualificarà immediatament la persona que la cometi i el seu equip.

El comitè organitzador del premi decidirà sobre els casos imprevistos que es puguin presentar i que no s’hagin previst en aquestes bases.